Kancelaria Prawno-Rachunkowa Mariola Kuczyńska

Radosław Kuczyński

radca prawny

 • zakładanie i bieżąca obsługa przedsiębiorstw
  • doradztwo w zakresie formy prawnej działalności gospodarczej
  • projektowanie i opiniowanie umów
  • reprezentowanie przed sądem w sporach z kontrahentami
 • kompleksowa obsługa spółek
  • zakładanie
  • sporządzanie dokumentacji wewnętrznej
  • przekształcanie
  • likwidacja
  • postępowanie upadłościowe
 • prowadzenie spraw pracowniczych
  • sporządzanie umów i dokumentacji pracowniczej
  • kontrakty menadżerskie
  • projektowanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • reprezentacja przed sądem
 • windykacja wierzytelności
  • postępowanie przedsądowe
  • wezwania do zapłaty
  • sądowe dochodzenie roszczeń
  • postępowanie egzekucyjne
 • uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń, koncesji
 • ochrona własności intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej kokurencji
 • przygotowywanie przetargów