Kancelaria Prawno-Rachunkowa Mariola Kuczyńska

  • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • sporządzanie informacji ZUS RMUA dla ubezpieczonych o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • sporządzanie umów oraz dokumentów rozliczeniowych dla zawieranych umów cywilno - prawnych
  • przygotowywanie deklaracji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych
  • przygotowywanie niezbędnych informacji i deklaracji do ZUS
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, kart przychodów oraz kart zasiłkowych dla pracowników