Kancelaria Prawno-Rachunkowa Mariola Kuczyńska

KSIĘGI HANDLOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowywanie planów kont i dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 • cykliczne, terminowe raportowanie wyników firmy oraz możliwość tworzenia dodatkowych raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
 • darmowe konsultacje w zakresie doradztwa księgowo - podatkowego
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych : WDT, WNT, eksport, import
 • obsługa systemu INTRASTAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • obsługa sprawozdawczości GUS i NBP
 • comiesięczna informacja o podatkach i składkach ZUS do zapłaty
 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za wybrany okres w zależności od potrzeb klienta
 • reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS oraz innych instytucjach zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
 • obsługa wszelkich kontroli
 • aktualizacja danych klienta w urzędach skarbowych oraz innych instytucjach

EWIDENCJE PODATKOWE

 • prowadzenie księgowości uproszczonej oraz ewidencji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
 • cykliczne, terminowe raportowanie wyników firmy oraz możliwość tworzenia dodatkowych raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
 • darmowe konsultacje w zakresie doradztwa księgowo - podatkowego
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych : WDT, WNT, eksport, import
 • obsługa systemu INTRASTAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych
 • obsługa sprawozdawczości GUS i NBP
 • rozliczenia roczne dla osób fizycznych