Kancelaria Prawno-Rachunkowa Mariola Kuczyńska

  • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych
  • sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • obsługa ZFŚS
  • obsługa PFRON
  • obsługa sprawozdawczości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • obsługa sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego
  • konsultacje w zakresie prawa pracy